Saturday, September 11, 2010

Faktor-faktor mengingatkan kematian

Di antara faktor-faktor yang dapat mengingatkan seseorang kepada kematian sebagai berikut:
Faktor pertama:Hendaklah kamu sering menziarhi kubur,Janganlah kamu sentiasa sibuk di pasar-pasar,di pameran-pameran,di istana-istana,di perayaan-perayaan,di taman-taman,dan di rumah-rumah yang megah yang membuatmu lali daripada menziarahi kubur.
Jadikanlah ziarah kubur sebagai salah satu agenda tetapa kegiatanmu,lalu berdirilahh di sana barang beberapa saat,dan ingatlah .....di manakah rakan-rakanmu bermain dahulu selalu bermain riang bersamamu?dimanakah orang-orang dahulunya kamu kenal dan mereka juga mengenalimu?di manakah orang-orang yang dahulunya kamu saling bersenda gurau bersama mereka?
Pada suatu hari,Umar bin Abdul Aziz melaksanakan solat Hari Raya bersama umat manusia,lalu beliau menziarahi sebuah perkuburan ketika pulang menuju rumahnya,Di sana dia berdiri menatap perkuburan tersebut lalu menangis.Kemudian dia berkata kepada orang-orang sekelilingnya:”Wahai kawan-kawanku,sesungguhnya ini adalah perkuburab datukky,ayahku,saudara-saudara,jiran-jiranku,Tahukah kamu apa yang telah diperbuat oleh kematian terhadap mereka semua?”
“Umar bin Abdul Aziz berkata:ketahuilah bahawa kematian telah memakan kedua-dua biji mata mereka,memisahkan kedua telapak tangan dari mata mereka,memutuskan kedua pergelangan dari siku mereka,dan melepaskan kedua lengan mereka dari badan mereka.Segala sesuatu dari tubuh mereka telah dipisahkan kematian”

Faktor kedua:Membaca kitab Allah sambil menghayatinya.Berusahlah menangis jika kamu semua tidak dapat menangis dengan tangisan sebenarnya.
“Umar bin Al-Khaththab Radhiyallhuanhu berkata:Jika kamu tidak dapat menangis,maka berusahlah untuk menangis.
Bacalah Al-Quran itu secara perlahan dan berushalah menghayati kandungnya.Semoga dengan demikian Allah mengurniakan ke jalan yang benar.

Faktor ketiga:Berteman dengan orang-orang shalih,Ketika duduk bersama mereka,rahmat Allah akan turun dari langit,jiwa menjadi tenang,dan Allah akan meliputimu dengan keutamaan dariNYA.Mereka akan mengingatkanmu kepada kematian dan kehidupan akhirat.Mereka tidak akan akan melengahkanmu daripada mengigati keduanya dengan pelbagai kegiatan yang sia-sia seperti dilakukan orang yang tidak shalih.
Salawat dan salam sentiasa tercurahkan ke atas jujungan kita Nabi Muhammad Shallalahu alaihi wassalam,keluarga dan para sahabatnya sehingga akhir zaman...Wallahu alam...