Sunday, October 3, 2010

Kelebihan orang berlimu

sabda nabi s.a.w.yang bermaksud:"manusia yang utama adalah orang mukmin yang alim.jika diperlukan dia diberikan manfaat,jika tidak diperlakukan,dia pun kaya dengan dirinya sendiri."(Al-Ghazali)

sabda nabi s.a.w,yang bermaksud:"Darjat manusia yang terdekat dengan nubuwah ialah orang yang ahli ilmu dan jihad,Ahli ilmu menunjukkan manusia kepada apa yang dibawa oleh para rasul.Adapun ahli jihad mempertahankan apa yang dibawa oleh para rasul dengan pendangnya."(Al-zahabi,syiar A'alam al-nubala)

sabda nabi s.a.w.yang bermaksud:"jadikan kamu orang yang berilmu atau orang yang mengajar,atau orang yang belajar,atau orang cintakan ilmu.Jangan jadi orang yang kelima iatu orang yang benci kepada ilmu nescaya kamu akan binasa(Riwayat al-tabarani)

sayidina ali bin abi talib berkata:"ilmu itu lebih baik daripada harta.ilmu itu menjaga engkau dan engkau menjaga harta.Ilmu itu penghukum dan harta terhukum.Harta berkurang apabila dibelanjakan tapi ilmu akan bertambah apabila digunakan."

Sumber:majalah solusi no 24

No comments:

Post a Comment