Saturday, August 21, 2010

MUQADDIMAH

Dengan nama Allah yang sangat pemurah lagi sangat mengasihi.Segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian.Selawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya,penghulu kita nabi Muhammad S.A.W dan juga kepada keluarga dan para sahabtnya dan pengikut-pengikutnya.

No comments:

Post a Comment